Наші клієнти

Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій – державний ліцензіат (Серія АВ №442542 ) у галузі захисту інформації, а саме у розробленні, виробництві, впровадженні, обслуговуванні, дослідженні ефективності систем та засобів технічного захисту інформації в інформаційних системах, наданні консультативних послуг. На сьогодні НДІ прикладних інформаційних технологій має досвід налаштування КСЗІ у багатьох навчальних закладах та управліннях освіти України.

Фахівці інституту співпрацюють с замовниками на всіх етапах – починаючи від підготовки проекту до впровадження та подальшої технічної підтримки. Клієнти НДІ ПІТ отримують атестат відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні. Цей атестат надається державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України на підставі експертного висновку.

Наші клієнтиВ КПНЗ Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
В ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс» побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
В Дніпропетровському політехнічному коледжі побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
В Політико-правовому  коледжі «АЛСКО» побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
В Донецькому інституті підприємництва побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
У Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації
У Єнакієвському політехнічному технікумі побудовано комплексну систему захисту інформації АС класу 1. КСЗІ реалізована налаштуванням наступного програмного забезпечення:
 • операційної системи Microsoft Windows XP Professional SP2 *;
 • прикладного програмного забезпечення «Клієнт НДІ ПІТ ЦСК» (входить до складу програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів «НДІ ПІТ ЦСК») *;
 • антивірусного програмного забезпечення «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4»*.
* має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного або криптографічного захисту інформації


Повний перелік наших клієнтів:
Клієнт
Академія внутрішніх військ МВС України
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Вищий навчальний заклад освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька
Відокремлений структурний підрозділ Науково-методичного центру аграрної освіти «Навчально-методичний центр»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський політехнічний коледж»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Дочірнє підприємство "Хмельницький регіональний центр ІВС «Освіта»
Єнакієвський політехнічний технікум
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Класичний приватний університет
КПНЗ Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області
Навчально-методичний центр Укоопспілки «Укоопосвіта»
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Приватний вищий навчальний заклад «Перший Український морський інститут»
Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
Севастопольський національний технічний університет
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука
Товариство з обмеженою відповідальністю «Инфо Лтд»
Товариство з обмеженою відповідальністю "Політико-правовий коледж «АЛСКО»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональний центр „Студсервіс“»
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації
Управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківська державна академія культури
Харківський  інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського