Електронний студентський квиток

Інформаційно-аналітична система обліку та відшкодування пільг студентам

Інформаційно-аналітична система обліку та відшкодування пільг була розроблена Інститутом за підтримки Міністерства освіти і Науки та Національного банку України на базі державної інформаційно-виробничої системи ІВС «Освіта» і концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів.

В реалізації проекту задіяні Національний банк України, Міністерство інфраструктури України, Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства-розробники програмного забезпечення компонентів системи, комерційні банки та вищі навчальні заклади України.

Система забезпечує облік та відшкодування пільг, що надаються студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних училищ, на основі електронного студентського квитка державного зразка з використанням сучасних технологій ІВС «Освіта» та Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Електронний студентський/учнівський квиток є елементом інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних училищ. В якості носія інформації використовується вбудований мікропроцесор (чип-модуль). Ця смарт-карта дає можливість застосовувати студентський квиток як платіжний інструмент і одночасно як засіб отримання пільг на транспорті. Перевагою такої інформаційно-аналітичної системи є можливість відстеження наданих пільг та їх відшкодування з Державного бюджету України. Завдяки використанню сучасних засобів захисту даних інформація в чип-модулі надійно захищена від підробки та порушення її цілісності.

Персоніфікований облік отриманих студентом/учнем пільг дозволяє здійснювати розрахунки заборгованості державного та місцевих бюджетів, а також надання статистичної звітності про кількість пільг за їх видами в розрізі регіонів, періодів часу, постачальників або одержувачів.

Функціонування системи забезпечується інформаційно-технічним адміністратором ІВС «Освіта», яким є Науково-дослідний Інститут. Достовірність отриманої інформації гарантується безпосередньо платіжною організацією НСМЕП.

Отримані в ході пілотного проекту висновки дають підстави стверджувати, що система забезпечує економію та ефективне цільове використання державних коштів, виділених на компенсацію пільг і комісійних витрат на обслуговування і експлуатацію системи.

Система забезпечує:

 • облік наданих послуг з пільгами, здійснення компенсації що надає послуги в розмірі їх фактичного надання, економію та цільове використання бюджетних коштів;

 • здійснення білетним касиром в автоматичному режимі ідентифікації студента при отриманні ним пільги;

 • контроль доступу студента на територію навчального закладу або в його окремі приміщення;

 • можливість доступу студента до інформаційних ресурсів навчального закладу згідно з отриманим правом доступу;

 • надійний захист електронного студентського/учнівського квитка від підробки або зміни;

 • оперативне блокування подальшого застосування втрачених або викрадених електронних студентських квитків;

 • збільшення обсягу інформації, що заноситься в електронний студентський квиток, в тому числі про додаткові пільги;

 • продовження терміну дії електронного студентського/учнівського квитка;

 • зниження вартості виготовлення електронних студентськихучнівських квитків за рахунок витрат банку-емітента платіжних карток;

 • автоматичний облік наданих пільг при продажу студентам квитків на проїзд;

 • зниження витрат на обслуговування готівкових операцій і підвищення швидкості обігу коштів;

 • дію механізму чіткого і прозорого відшкодування пільг, а також скорочення терміну отримання коштів з Державного бюджету.


Зразки ЕСК:

Учнівський квиток


Студентський квиток


Студентський квиток
Написати нам