Євроосвіта

Проект «Євроосвіта»

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» було створено в 2003 році з ініціативи та за підтримки Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру НАН України.

Місією Центру є імплементація принципів міжнародної експертизи та рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, моніторинг якості знань, розробка та реалізація міжнародних освітньо-наукових проектів, програм і різнопланових заходів, спрямованих на вдосконалення інформаційної інфраструктури в Україні, розвиток і впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальних установах.

Напрямки діяльності Центру:

  • розробка, апробація та впровадження в Україні принципів міжнародної експертизи та системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів з використанням методик, накопичених ЮНЕСКО;

  • розробка системи та проведення діагностики якості знань учнів, студентів та інших категорій громадян за програмами навчальних закладів України та зарубіжних країн;

  • розробка критеріїв і методів зіставлення вітчизняних навчальних програм, рівнів освіти, систем оцінок, критеріїв якості в освіті та зарубіжних освітніх систем з реалізацією принципів Болонського процесу;

  • організація національних і міжнародних освітніх та наукових проектів і програм;

  • надання консалтингових послуги у сфері освіти фізичним та юридичним особам в Україні та за кордоном;

  • сприяння створенню в Україні сучасної інформаційної інфраструктури з розгалуженою мережею інформаційних зв’язків та розподіленими системами обробки даних; розробка інформаційних ресурсів в галузі освіти, їх інтеграція в європейський і світовий простір;

  • розробка освітніх проектів та програм для державних, урядових і неурядових структур в Україні, а також для міжнародних і іноземних організацій; їх реалізація.


Сайт проекту «Євроосвіта»
Написати нам