ІВС «Освіта»

Інформаційно-виробнича система «Освіта»Автоматизована система ідентифікації особистості в суспільстві та державі стає неодмінним атрибутом адміністративного функціонування цивілізованих країн. Базовою інформацією про людину в будь-якій системі ідентифікації є персональна інформація: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, фотографія.

На етапі становлення єдиного інформаційного простору України стає необхідним впровадження єдиної загальної системи документального супроводу громадян, заснованої на невід’ємному поєднанні інформаційної системи обліку даних та системи виробництва документів. Відповідно до закону «Про освіту» отримання базової освіти є обов’язковим для всіх громадян, тому система, що передбачає введення в базу даних персональних даних громадянина з цифровою фотографією повинна стати основою для присвоєння індивідуального ідентифікаційного податкового номера за погодженням з Державною податковою адміністрацією.

Така багатофункціональна інформаційно-виробнича система збору та обліку даних про фізичних осіб та їх документального супроводу розроблена Інститутом кібернетики і ЗАТ «НДІ Прикладних Інформаційних Технологій»Кібернетичного центру НАН України спільно з  Міністерством освіти і науки України.

На сьогоднішній день вже створена і успішно функціонує інфраструктура, яка забезпечує збір первинних даних і охоплює всю територію України до районного рівня.

Основні цілі створення ІВС «ОСВІТА»:

  • аналіз кадрового потенціалу держави та прогнозування тенденцій відносно змін в структурі професійного складу;

  • аналіз кількісних показників національних трудових ресурсів.

  • створення типових інформаційних та програмних засобів для єфективного керування навчальним закладом;

  • моніторинг діяльності навчальних закладів;

  • аутентифікація документів про освіту державного зразка;

  • впорядкування надання пільг учням та студентам.


Розроблена інформаційно-виробнича система ІВС «ОСВІТА» включає систему збору даних про фізичних осіб (включаючи цифрове фото) з використанням мережі Інтернет, центрального банку даних, виробничого комплексу з виготовлення та обліку документів. Інформаційна безпека системи реалізована з використанням сучасних програмних і криптографічних засобів, що дозволяє повністю виключити можливість несанкціонованого доступу до інформації.

Невід’ємними складовими ІВС «ОСВІТА» є системи автоматизації навчальних закладів: АС «Школа», АС «Тест», АСУ «ЗВО».

ІВС «ОСВІТА» впроваджена в Міністерстві освіти і науки України для інформаційного та документального супроводу навчального процесу. Вона охоплює всі етапи навчання — від середньої школи до вищих навчальних закладів, забезпечує збір даних про особу та централізоване виготовлення електронних шкільних квитків, електронних студентських квитків та документів про освіту. У 2000 році результатом функціонування системи стало виготовлення та постановка на облік понад 1,8 мільйона документів про освіту в Україні. На сьогоднішній день центральний банк містить інформацію про понад 39 мільйонів документів та їх власників.

Оскільки персональні дані людини, що містяться ІВС «ОСВІТА» використовуються в подальшій життєдіяльності людини в державі, система повинна бути тісно пов’язана не тільки з діяльністю в галузі освіти, а й у сферах відповідальності інших відомств і адміністративних органів України: Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства транспорту, обласні та міські державні адміністрації. В даний час узгоджені принципи взаємодії і виробляються спільні роботи з Міністерством транспорту і Державною податковою адміністрацією України. Результатом цієї взаємодії є система обліку та відшкодування пільг.

Перейти на сайт ІВС «Освіта»
Написати нам